Czym są zasady moralne?

Czym są zasady moralne? Samoświadomość

Zasady moralne to wytyczne, którymi kierują się ludzie, aby upewnić się, że postępują właściwie. Należą do nich takie rzeczy jak uczciwość, sprawiedliwość i równość. Zasady moralne mogą być różne dla każdego, ponieważ zależą od tego, jak dana osoba została wychowana i co jest dla niej ważne w życiu.

Historia zasad moralnych

Historia zasad moralnych sięga starożytnej Grecji i starożytnych Chin. Zasady moralne były ważne w tych społeczeństwach, ponieważ wierzyły one, że aby odnieść sukces, ludzie potrzebują jasnego poczucia dobra i zła.

Badania nad zasadami moralnymi rozpoczęły się od starożytnych greckich filozofów, takich jak Arystoteles, którzy chcieli poznać znaczenie cnoty. Później zasady moralne były badane przez filozofów takich jak John Locke, Jean-Jacques Rousseau i Immanuel Kant.

W dziedzinie psychologii zasady moralne były badane w kontekście rozwoju moralnego. Psychologowie byli zainteresowani zrozumieniem, jak dzieci rozwijają poczucie moralności i jak zasady moralne są stosowane w różnych kontekstach. Na przykład psycholog Lawrence Kohlberg badał rozwój moralny u chłopców z różnych kultur.

We współczesnym świecie zasady moralne nadal odgrywają ważną rolę. Są one uważane za wskazówki do udanego życia. Na przykład, uczciwość jest uważana za zasadę moralną, ponieważ utrzymuje silne relacje.

Rodzaje zasad moralnych

Istnieją dwa rodzaje zasad moralnych: absolutne i względne. Zasady absolutne są niezmienne i uniwersalne. Relatywne zasady moralne zmieniają się w zależności od sytuacji.

Absolutne zasady moralne

Absolutne zasady moralne są oparte na uniwersalnych prawdach o naturze istot ludzkich. Na przykład, morderstwo jest złe, ponieważ jest sprzeczne z naturalnym porządkiem rzeczy. Są one również czasami nazywane normatywnymi zasadami moralnymi lub tymi, które są ogólnie akceptowane przez społeczeństwo. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów absolutnych zasad moralnych:

 • Nie zabijaj.
 • Mów prawdę.
 • Bądź ostrożny w tym, co mówisz i robisz wobec innych.
 • Szanuj własność innych.
 • Traktuj ludzi w potrzebie lub cierpieniu tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, gdyby nasza sytuacja była odwrotna.

Względne zasady moralne

Względne zasady moralne oparte są na opiniach i okolicznościach, które mogą zmieniać się w czasie lub w zależności od osoby lub sytuacji. Względne zasady moralne zależą od przekonań danej osoby. Relatywizm do tego, co ludzie postrzegają jako dobre lub złe w odniesieniu do siebie. Innymi słowy, kiedy ktoś mówi, że coś jest dobre, w większości przypadków tak naprawdę mówi, że jest to dobre dla niego, lub być może przyczynia się do jego dobrobytu. Poniżej znajduje się kilka przykładów względnych zasad moralnych

 • Moralnie złe jest wydawanie pieniędzy na rzeczy luksusowe.
 • Moralnie słuszne jest dbanie o naszą planetę i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń.

Jak stosować się do zasad moralnych

Wielu ludzi stara się żyć zgodnie z zasadami moralnymi, w które wierzą. Ale przestrzeganie ich przez cały czas może być trudne, co sprawia, że przestrzeganie własnych wartości moralnych jest jeszcze bardziej wartościowe.

Istnieje wiele sposobów, na które człowiek może przestrzegać swoich zasad moralnych: poprzez myśli i uczucia, działania lub słowa. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

 • W myślach i uczuciach, osoba może dążyć do bycia uczciwym poprzez bycie sprawiedliwym i miłym.
 • W działaniach, osoba może żyć zgodnie ze swoimi zasadami moralnymi nie będąc agresywną lub gwałtowną.
 • W słowach, ktoś może przestrzegać swoich zasad moralnych poprzez uprzejmość.

Wpływ zasad moralnych

Zasady moralne są ważne dla społeczeństwa, ponieważ pomagają ludziom nauczyć się jak się dogadywać i żyć dobrze ze sobą. Uczą nas, że wszystkie istoty ludzkie zasługują na te same prawa, dlatego też nie jest w porządku dyskryminowanie kogoś na podstawie jego pochodzenia etnicznego lub rasy. Ludzie, którzy przestrzegają zasad moralnych mają również tendencję do lepszej jakości życia niż ci, którzy ich nie przestrzegają.

Zasady moralne mogą również wpływać na tożsamość jednostki i poczucie własnej wartości. Na przykład ktoś, kto jest uczciwy, może czuć, że jest dobrym człowiekiem, ponieważ przestrzega zasady moralnej, aby być prawdomównym przez cały czas. Z kolei osoby o silnych wartościach związanych z równością mogą czuć się lepiej, gdy nie dyskryminują ludzi, którzy się od nich różnią.

Wskazówki dotyczące rozwijania dobrych zasad moralnych

Istnieje wiele sposobów na rozwinięcie zasad moralnych, które wykraczają poza kulturę, religię i kraj. Jeśli dopiero zaczynasz swoją moralną podróż, możesz rozważyć zbadanie moralności w różnych tekstach filozoficznych.

Istnieje jednak również wiele praktycznych kroków, które osoba może podjąć, aby rozwinąć dobre zasady moralne:

 • Zastanów się, co byś zrobił w obliczu dylematu etycznego i dlaczego podjąłbyś te decyzje.
 • Pytaj siebie, co uważasz za dobre lub złe i upewnij się, że twoje działania są zgodne z tymi myślami.
 • Zwróć uwagę na podwójne standardy, np. bycie miłym dla jednej osoby, ale nie dla innej.
 • Jeśli to pomoże, spisz listę zasad moralnych i umieść je w widocznym miejscu, np. na lustrze lub w swoim miejscu pracy.
 • Nie przejmuj się, jeśli nie stosujesz się idealnie do swoich zasad moralnych. Ważne jest to, że starasz się jak najlepiej.

Pułapki zasad moralnych

Są pewne rzeczy, które mogą pójść nie tak, gdy stosujesz się do zasad moralnych. Poniżej znajduje się kilka przykładów tego, jak zasady moralne mogą nie zawsze prowadzić Cię w kierunku najlepszego sposobu działania.

Po pierwsze, możliwe jest wydawanie osądów o innych na podstawie swoich osobistych wartości, a nie ich. Na przykład, jeśli uważasz, że wszystkie kobiety powinny ubierać się konserwatywnie, ponieważ uważasz, że ubieranie się w inny sposób jest niemoralne, wtedy wydajesz osąd na temat innych w oparciu o swój własny zestaw standardów.

Ponadto, może być trudno odróżnić zasady moralne od czegoś, co jest kulturowe lub stanowi część twojego wychowania. Na przykład, możesz uważać, że kobiety powinny ustępować swoim mężom, ponieważ w twojej kulturze wszyscy tradycyjnie zgadzali się z tym pomysłem od pokoleń; jeśli jednak urodziłeś się w innym kraju, gdzie ludzie nie myślą w ten sposób, możesz nie uważać, że jest to moralnie słuszne.

Wreszcie, czasami ludzie mogą używać zasad moralnych, aby usprawiedliwić złe zachowanie, takie jak kradzież lub krzywdzenie innych w jakiś sposób. Na przykład, jeśli kradniesz, ponieważ wierzysz, że to pomoże biednym, to twoje myśli mogą być przekręcone, aby powiedzieć, że kradzież jest w porządku.

Słowa końcowe

Ogólnie rzecz biorąc, zasady moralne są korzystne zarówno dla społeczeństwa, jak i dla poszczególnych osób. Jednakże ślepe podążanie za zasadami moralnymi bez zastanowienia się nad ich pochodzeniem lub użycia osądu opartego na sytuacji może być problematyczne. Najlepszym sposobem postępowania jest zazwyczaj stosowanie się do luźno zdefiniowanego zestawu zasad moralnych, które są zgodne z twoimi przekonaniami i społeczeństwem jako całością, ale także rozważenie każdej sytuacji indywidualnie i zważenie kosztów stosowania się do twoich zasad moralnych w kontekście ich wpływu na inne jednostki.

Oceń ten artykuł
psychologiairozwoj.pl
Adblock
detector