W czym mogę pomóc?

 

Psychoterapia indywidualna w nurcie zintegrowanym polega na towarzyszeniu pacjentowi w jego drodze do poprawy jakości życia, jest też towarzyszeniem pacjentowi w pracy nad sobą po to by pacjent mógł pełniej przeżywać swoje życie, odzyskać nad nim kontrolę, lepiej radzić sobie z trudnościami, miał świadomość tego jakie mechanizmy uniemożliwiają mu osiąganie swoich celów, nauczył się wyrażać emocje w sposób konstruktywny. Pacjent z terapeutą dyskutują nad obszarami, którym chcą się przyglądać i omawiają cele terapii. Takie spotkania polegają na rozmowie, na przyglądaniu się emocjom, myślom, różnym reakcjom, po to by pacjent mógł pełniej żyć.

 

Konsultacje i wsparcie psychologiczne to jedno lub kilka spotkań, które służą zebraniu potrzebnych informacji, dotyczących zgłaszanych trudności. Na konsultacjach można otrzymać wsparcie, poradę, pomoc w doprecyzowaniu i nazwaniu problemu. Czasami już jedno spotkanie może pomóc rozwiązać problem i sprawić, że pacjent poczuje się lepiej. Podczas konsultacji bada się naturę zgłaszanych problemów. W przypadku kiedy problem jest złożony, ustala się dalsze możliwości pracy nad trudnościami. Po konsultacjach jest przestrzeń na decyzję osoby zgłaszającej się czy chce kontynuować pracę nad sobą i podjąć terapię.


Psychoedukacja i szkolenia jest to oferta dla firm i instytucji, które mają zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu psychologii.